ICK

Werk en loopbaan

De tijd dat je een baan had voor je leven, is voorbij. De wereld om ons heen verandert zo snel, dat je ook zelf moet blijven ontwikkelen en blijven bewegen. Die mogelijkheden zijn er volop. Soms binnen je eigen bedrijf, meestal binnen dezelfde branche en het komt ook voor dat je een complete switch maakt in je carrière. Die dynamiek is voor de jongere generatie op de arbeidsmarkt al vanzelfsprekend. Voor mensen met wat meer arbeidsverleden kan het even wennen zijn om na te denken over het eigen carrièreperspectief. 

 

Employability 

De mate waarin je inzetbaar bent binnen de arbeidsmarkt, noem je employability. Zo is de employability van iemand die geen opleiding heeft afgerond en al 25 jaar hetzelfde werk doet, laag. Iemand die zijn opleiding heeft aangevuld met verschillende cursussen en trainingen en al in verschillende branches heeft gewerkt, heeft een veel hogere employability. Met de wetenschap dat de baan voor het leven niet meer bestaat, is het dus belangrijk om kritisch te blijven op je eigen employability. Heb je het idee dat je daar wel een slag in kunt maken, dan is het tijd om ermee aan het werk te gaan. 

Wat past bij jou? 

Nu kan je de trends op de arbeidsmarkt volgen om je employability te vergroten. Is er behoefte aan ICT’ers of mensen in de zorg, dan kun je in die vakgebieden opleidingen gaan volgen om je bij te scholen. Het is de vraag of dat slim is. Want behalve dat de behoefte aan personeel in veel vakgebieden cyclisch is, is het veel belangrijker dat je iets gaat doen dat aansluit bij je passie, drijfveren en competenties. Veel mensen hebben dat niet helder in beeld. Loopbaancoaches en -adviseurs kunnen je helpen om erachter te komen welke mogelijkheden jij hebt om een baan te vinden waar je gelukkig van wordt. 

 

De volgende stap in je loopbaan 

Werken aan je employability en bewust bezig zijn met je eigen loopbaan klinkt misschien heel ingewikkeld, maar begint gewoon met een eerste stap in de goede richting. 

Is de combinatie werk en privé voor jou in balans? Is de samenwerking met je collega’s goed? Vind je je werk zinvol? Heb je last van een hoge werkdruk? Zijn je taken duidelijk? In de DIX scan op Tiptrack kun je aangeven waar je tegenaan loopt op je werk.

Naar aanleiding van de resultaten van de DIX scan ontvang je tips die je helpen om een goed gevoel vast te houden of om problemen waar je tegenaan loopt aan te pakken.

 

Een tip kan bijvoorbeeld zijn om eens na te denken over de talenten van jouzelf en die van je collega’s. Je kunt elkaar goed helpen door ieders talenten te leren kennen. Hoe meer je weet over je eigen talent en die van je collega’s, hoe beter je dit kan inzetten. Verdeel het werk zo dat ieder zijn talent goed gebruikt. 

In gesprek met je manager

Een goede communicatie met je leidinggevende is essentieel om goed te kunnen functioneren. Je manager moet natuurlijk op de hoogte zijn van wat je doet en van wat je bezighoudt. Aan jou is het ook de taak om je leidinggevende aangesloten te houden.

Wat daarbij helpt is een duidelijk referentiekader waarin verwachtingen, afspraken, normen en prestaties duidelijk zijn vastgelegd. Wat verwacht de organisatie van mij? Wanneer doe ik het goed? Wat zijn mijn verbeter- en ontwikkelpunten? En waar liggen mijn ambities?

Als die set compleet is, zullen de verschillende gesprekken in de cyclus geen grote verrassingen mogen brengen. Dat maakt het voor iedereen een stuk eenvoudiger. Toch is het raadzaam om je altijd goed op de gesprekken met je leidinggevende voor te bereiden. Realiseer je dat van alle gesprekken een verslag wordt gemaakt dat wordt toegevoegd aan je personeelsdossier. Lees dit altijd kritisch door of stel voor zelf het verslag op te stellen. 

 

Hoe bereid je je voor?

De P&D-cyclus 

In de meeste organisaties zijn de gesprekken tussen medewerker en leidinggevende geformaliseerd in een aantal gesprekken per jaar waarin de afspraken (zowel taakgerichte als ontwikkelingsgerichte afspraken) gepland worden, vervolgens worden gemonitord en ten slotte worden beoordeeld.  

 In de meeste gesprekken is er sprake van 2-richtingsverkeer. Dat wil zeggen dat jouw mening en suggesties even belangrijk zijn als die van je leidinggevende. Je mag dus ook feedback geven op het functioneren van je leidinggevende, zolang dat constructief is en gericht op verbetering. Geef ook aan wat jij nodig hebt van je leidinggevende of de organisatie om je werk goed of nog beter te kunnen doen. In het beoordelingsgesprek is er sprake van 1-richtingsverkeer. Hierbij is je leidinggevende aan zet. De leidinggevende geeft een oordeel en licht dit met argumenten toe. 

 

Feed forward 

Steeds meer bedrijven willen hun P&D-cyclus anders inrichten. De formele gesprekscyclus voelt wat rigide als de wens bestaat continu in dialoog te zijn over resultaten en ontwikkeling. Door feedback en feed forward in een team te organiseren is er meer aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en het stelt mensen in staat meer regie te nemen over hun eigen ontwikkeling.  

Tips: zo zorg je voor een goede voorbereiding

  • Plan het gesprek ruim van tevoren in en vraag naar het doel van het gesprek. 
  • Zorg dat je niet wordt gestoord (telefoon uit, gespreksruimte reserveren, agenda vrij houden). 
  • Bereid het  gesprek inhoudelijk goed voor. 
  • Verdiep je in de beoordelingscriteria (gebaseerd op de functieomschrijving). Bedenk in hoeverre je hieraan voldoet. 
  • Onderbouw met voorbeelden en feiten. 
  • Subjectiviteit zoveel mogelijk voorkomen. Vraag eens aan klanten, collega’s enzovoorts hoe je het doet in je werk of wat je nog kan verbeteren.  

Handig: Voorbeeld CV's