ICK

Motivatie

Zijn jouw werknemers gemotiveerd? Hierbij gaat het om de vraag wat iemand stimuleert om een bepaalde prestatie te leveren. Natuurlijk willen werkgevers graag dat mensen uit zichzelf gemotiveerd zijn om een taak goed te doen. Maar wat kun je doen als dat niet zo is? Hoe zorg je dan voor een positief werkklimaat?

Gelukkig kan motivatie ook beïnvloed worden door aspecten van het werk die buiten de eigenlijke taak liggen. We noemen dit dan ‘extrinsiek’ gemotiveerd. Denk aan een inspirerende leidinggevende, een prettig team of een goede beloning. Toch is over het algemeen intrinsieke motivatie duurzamer dan extrinsieke motivatie. Deze medewerkers vinden het werk uitdagend of boeiend en willen graag een goede prestatie leveren. Zij hebben dan een zogenaamde innerlijke drive. 

Binnen een positief werkklimaat ervaren je medewerkers dat het klimaat ondersteunend en uitdagend is en samenwerking en betrokkenheid stimuleert. Wat dit is, is voor iedereen anders, maar in de basis hebben mensen drie psychologische basisbehoeften: verbondenheid (de behoefte om ergens bij te horen); competentie (de behoefte te ervaren dat je ergens goed in bent); autonomie (de behoefte een bepaalde mate van beslissingsruimte te ervaren).  

Motiverend of demotiverend?

Motiverende aspecten zijn bijvoorbeeld: 

  • ontwikkelen en ontplooien 
  • erkenning en waardering 
  • succesvol en creatief zijn 
  • leveren van prestaties en het realiseren van doelen 

 

Demotiverende aspecten zijn bijvoorbeeld: 

  • arbeidsvoorwaarden; bijvoorbeeld ontevredenheid daarover 
  • arbeidsverhoudingen; bijvoorbeeld een minder goede sfeer 
  • arbeidsomstandigheden; bijvoorbeeld fysiek of psychisch zwaar werk 
  • organisatiebeleid; bijvoorbeeld een slechte organisatie van het werk 

Downloads

Download hieronder relevante documenten.

Whitepapers

Whitepaper Eigen regie

whitepaper-eigen-regie.pdf 5 MB