ICK

Ben je werkgever?

Deze website gaat over verandering en groei, over de persoonlijke groei van jouw werknemers. Een groot deel van de toegevoegde waarde van jouw organisatie hangt namelijk af van de mate waarin je mee kunt bewegen met de vraag in de markt. Dit vraagt om aanpassingsvermogen van de organisatie. Voor de continuïteit van de organisatie is het van belang dat de werkenden in de organisatie waarde blijven toevoegen en kosten in verhouding staan tot de opbrengsten.

Maar wat is duurzame inzetbaarheid? Waarom is het belangrijk hier aandacht aan te geven? En wat kun jij  doen in de praktijk? Via het menu ‘werkgevers’ vind je meer informatie en handige downloads. We wijzen je ook graag op de tool Tiptrack, die in april 2020 wordt toegevoegd aan deze website.

Belangrijk is dat je bekijkt wat het beste past in jouw organisatie en wat het meest aansluit bij de wensen van je werknemers.

 

 

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Technologische en digitale ontwikkelingen, de veranderingen in afzetmarkten en het speelveld waarbinnen jouw bedrijf opereert, ze gaan steeds sneller. Tegelijk moeten we met z’n allen steeds langer doorwerken. Dit betekent dat het steeds belangrijker dat jouw werknemers zich makkelijk kunnen bewegen op de arbeidsmarkt en dat zij gemotiveerd zijn, in staat zijn (fysiek en mentaal) én voorbereid zijn hun werk goed te kunnen uitvoeren.  Nu en in de toekomst.

Dat vraagt nogal wat van hen. Maar ook jij als werkgever hebt een verantwoordelijkheid. Jij kunt aangeven hoe het werk verandert, kunt ruimte geven aan opleiden en ontwikkelen, kunt mensen stimuleren en faciliteren, en kunt aandacht geven aan eventuele fysiek of mentaal belastende werkomstandigheden. Het gaat hierbij niet alleen om aandacht voor oudere medewerkers. Duurzaam inzetbaar zijn en blijven is voor alle medewerkers belangrijk.

Tip: Tiptrack

Tiptrack stimuleert werknemers om zelf de regie te nemen over de eigen loopbaan. Werknemers kunnen een duurzame inzetbaarheidsscan doen om inzicht te krijgen in hun eigen situatie; nu en in de toekomst. Ze krijgen tips van experts waarmee ze verder kunnen. Ze kunnen zelf eenvoudig doelen stellen om de inzetbaarheid te vergroten. En producten en diensten, zoals opleidingen, coaching en testen afnemen via Tiptrack. Veel testen en tools zijn zelfs gratis te gebruiken, omdat zij onderdeel zijn van de licentie van Tiptrack. 

Voor het stimuleren van eigen regie op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid is gedragsverandering nodig. Hierbij zijn 4 fases zijn te onderscheiden: inzicht, intentie, actie en volhouden. Tiptrack stimuleert al deze fases en voegt nog een onmisbaar element toe: een eenvoudige webshop om het DI-budget persoonlijk en makkelijk te besteden. 

Tips & tricks per categorie

In de bovenstaande driehoek ‘werknemer’, ook wel vitaliteitsdriehoek genoemd, staan op de hoekpunten de belangrijkste voorwaarden waaraan voldaan moet worden opdat medewerkers kunnen én willen blijven werken:  gemotiveerdbekwaam en gezond. 

De 3 begrippen zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Zo zal een medewerker die niet gemotiveerd is voor zijn werk ook niet snel mee bewegen met de eventuele veranderingen in het werk of een opleiding volgen om zijn competenties op peil houden. Maatregelen om de duurzame inzetbaarheid te behouden zullen dus betrekking hebben op behouden van de motivatie, behouden van de benodigde kennis en vaardigheden (=competenties) en behouden en stimuleren van een goede gezondheid. 

Er is ook een driehoek voor de organisatie. Het realiseren van de organisatiedoelstellingen vraagt een bepaalde productiviteit (die voldoet aan gestelde kwaliteitseisen) en een bepaalde mate van flexibiliteit om efficiënt het werk efficiënt te kunnen uitvoeren en de juiste hoeveelheid mensen met de juiste kennis en vaardigheden.

Wat een organisatie nodig heeft om aan haar doelstellingen te voldoen, stelt ook eisen aan de medewerkers. Maatregelen om medewerkers inzetbaar te houden zullen dus ook moeten bijdragen aan het realiseren van jouw organisatiedoelstellingen.

De manager heeft een belangrijke rol om inzetbaarheid te vergroten. De manager is de verbinding tussen organisatiebelang en medewerkersperspectief. Ook is het de manager die medewerkers bewust moet maken van het belang om inzetbaar te blijven. Bijvoorbeeld door inzetbaarheid specifiek te bespreken.